Du bedes anvende mundbind når du opholder dig på Lægecenteret

KONTAKT

Du må IKKE møde op i klinikken uden forudgående telefonisk aftale, også selvom du føler sig rask.

-Mød IKKE op med feber/hoste/ondt i halsen. RING OG AFTAL NÆRMERE hvis du har en tid.

-Tag IKKE pårørende eller børn med i venteværelset / til konsultation.

Videokonsultation via app´en Min Læge. Der er kun konsultation ved forudgående aftale - selv om det virtuelle venteværelse er åbent.

E-konsultation; kan fortsat kun bruges ved enkle, konkrete ikke hastende problemstillinger. Der op til 5 dages svar tid 

Ikke-akutte konsultationer foregår så vidt muligt over video/telefo. 

Recepter der normalt kun udstedes ved fremmøde, kan i en periode håndteres telefonisk efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi ringer til dig hvis du har en tid.

112 ved livstruende sygdom eller skade
70 15 07 08 (skadestue) AKUTTELEFONEN 

 
Læs vores tidligere vejledning her

Vejledning omkring Covid-19/ Corona

Spørgsmål om Covid-19/Corona, uden at du selv er syg eller omkring mundbind, henvises til  Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller Corona hotline på 70200233.

Vejledning hvis du er Covid-19 positiv findes her

Har du brug for bistand til kontankt opsporing, kan du ligeledes ringe til  Corona hotline på 70200233.

Hverken vi eller lægevagten har kapacitet til at besvare spørgsmål, der ikke handler om aktuel sygdom.

 

 

 

Genoptagelse af arbejde / pasning / skole

Hvis du har bekymring for dit barn, beder vi dig læse den information, du har fået i din e-boks, samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Er du arbejdstager og tilhører en af risikogrupperne, må du gå på arbejde i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Mener du, at der er usikkerhed om dit arbejdsmiljø, skal du tale med din arbejdsgiver og dernæst din fagforening. Ønsker din arbejdsgiver dokumentation, på at du tilhører en af risikogrupperne, skal du kontakte os. Din arbejdsgiver skal betale for en sådan attest.

 

_________________

INFORMATION PÅ UDENLANDSK 

Engelsk  Arabisk  Bosnisk  Farsi  

Tamilsk  Tigrinja  Tyrkisk

TEST FOR COVID-19/CORONA

Har du alvorlige symptomer på Covid-19, så ring til os.

Har du lette symptomer på Covid-19; kan du anvende den bestilling Sundhedstyrelsen har lavet.

Ønsker din arbejdsgiver / tandlæge / speciallæge at du bliver testet skal de selv bestille testen. 

Har du været i nær kontakt med en Covid-19 positiv, kan du anvende den bestilling Sundhedstyrelsen har lavet og henvende dig til coronahotline.dk.

NÆRE KONTAKTER ER DEFINERET VED:

En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus

En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus

En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus

En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.

Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Hjælp myndighederne ved DIGITAL INDRAPORTERING AF SYMPTOMER 

KONTAKT KLINIKKEN.

ÅBNINGSTIDER

ÅBNINGTID

Alle hverdage 8.00 - 16.00

LÆGERNES TELEFONTID

Alle hverdage 8.00 - 9.00

AFTALT KONSULTATION

Mandag - torsdag 9.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00

Fredag 9.00 - 13.00

TIDSBESTILLING OG MEDICIN

Alle hverdage 9.00 - 12.00

 

Kl. 12.30 - 13.00 holder vi lukket pga. konference, undervisning og frokost.

FREDAGE efter kl. 13.00 varetages akut opstået sygdom på skift af Dianalund Lægecenter og Stenlille lægerne. Telefonsvaren fortæller hvilket nummer du skal ringe til.

Tilsyn og GDPR

15 juni 2017 havde vi  tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed. Rapporten kan læses på styrelsens hjemmeside eller du kan låne en kopi i lægecentret.

 

Privatlivspolitik for patienter

Som følge af EU´s databeskyttelsesforordning er lægeklinikken – som varetager personfølsomme oplysninger – forpligtet til at informere om vores håndtering af disse. Du kan læse yderligere HER

PRAKTISK INFORMATION

Konsultation foregår kun efter tidsbestilling.

Der er normalt sat 4-6 patienter til i timen. Hvis du har brug for mere tid, bør du gøre opmærksom på det ved tidsbestillingen. Sekretæren vil ofte spørge, hvad det handler om, ikke af nysgerrighed, men for planlægningens skyld.
 
HUSK at melde afbud, så en anden kan få glæde af din tid (kan også ske via LOGIN ovenfor).

Ved al henvendelse i lægecentret skal sygesikringskort medbringes. Også dit barns sygesikringskort
 
HUSK hvis du skriver til os vedrørende dit barn eller anden pårørende, skal du altid oprette personen selvstændigt. Således aldrig henvendelser om børn i forældrenes cpr-nummer, børn skal oprettes på lige fod med voksne.
Dette for at notater kommer i den rigtige journal.
 
HUSK at meddele os hvis du får nyt telefonnummer, gerne via LOGIN.

TELEFON

LÆGERNES TELEFONTID
Alle dage 8.00 - 9.00. Telefontiden er forbeholdt

 • aftale om akut konsultation eller sygebesøg
 • receptfornyelse (kun ny medicin og afhængigheds skabende medicin, kræver læge samtale)
 • kort samtale med lægen
 • svar på prøver, hvor der er aftale om at svar gives i telefonen

 
SEKRETÆRENES TELEFONTID
Alle dage 9.00 - 12.00.
 

TIDSBESTILLING via LOGIN eller telefonisk med sekretær. Angiv venligst en årsag ved tidsbestilling. Det letter vores planlægning.
 
GENBESTILLING AF FAST MEDICIN via LOGIN eller telefonisk med sekretær. Der kan gå op til 3 døgn inden recepten er på apoteket.

SYGEPLEJESKER

Vores sygeplejersker udfører

 • Sårpleje
 • Blodprøvekontroller (fingerprøver)
 • B12 injektioner
 • Øreskyl forudgået af drypning med olie
 • Smear/celleprøver
 • Børneundersøgelser ved 2 og 3 år
 • Børnevaccinationer
 • Rejsevaccinationer
 • Hjertekardiogram
 • Lungefunktionsundersøgelser
 • Kvartalskontroller ved kroniske sygedomme
 • Vægttabs og andre livsstilssamtaler
 • Fjernelse af sting/agraffer
 • Vortebehandling
 • og meget mere.