KØREKORT

Der udstedes kørekortsattest ved nyerhvervelse, ved fornyelse til over 75 årige samt ved visse sygdomme og erhvervskørekort.
 
For alle typer af kørekort skal du møde 10 minutter før den aftalte tid, idet du selv skal udfylde attestens forside.
Men attesten må først underskrives i lægens påsyn.
 
For alle typer af kørekort skal medbringes foto se evt politiets hjemmeside, og du skal kende din brillestyrke, hvis den er over +/- 8
Hvis du bruger kontaktlinser, skal du være opmærksom på, at synet skal testes både med og uden disse.
 
Normalt kan undersøgelse for kørekortsattest kun ske efter aftale - og ikke akut, hvorfor det henstilles at være opmærksom på den almindelige ventetid for aftalt konsultation.
 
Når du får lavet en kørekorts attest, om det er nyerhvervelse eller fornyelse efter 70 års alderen, attesterer lægen at der ikke er forhold, som lægen kender til, som er af betydning for din evne til at køre bil. Det vil sige, at lægen har sat sig ind i din journal, inden du kommer ind til konsultationen.
Din attest er et juridisk dokument og kan bruges strafferetsligt imod lægen.
 
De nye kørekort skal fornys hvert 15 år. det er først når du er fyldt 75 der er krav om lægeattest.
Der skal gøres opmærksom på, at alle over 70 år i forbindelse med kørekortatteseten skal gennemgå en mindre hukommelsestest.
Ved kroniske sygdomme og ved erhvervskørekort gælder andre regler for fornyelse. Hvis du har sukkersyge og tager insulin, skal der udfyldes en tillægsblanket.
 
Herunder ses et diagram over fornyelse af kørekort fra du er fyldt 70, priserne er kommunens og afregnes med dem. Hos os koster attesten