STEEN SIGVARDSEN

Speciallæge i almen medicin

HANNE JENSEN

Speciallæge i almen medicin

STEPHANIE CLAUSEN

Speciallæge i almen medicin

ANE LYNG

Speciallæge i almen medicin

UDDANNELSESLÆGERNE

Uddannelseslægerne arbejder på lige fod med - og i tæt sammen med - de faste læger, der står som garanter for, at det sundhedsfaglige arbejde er i orden.
Vi kan have uddannelseslæger på forskellige uddannelsesniveau:

  • Klinisk Basisuddannelse - er nyuddannede lægers obligatoriske praktiske første år.
  • Introduktionsstilling - er en 6 eller 12 måneders introduktionsstilling til specialet almen medicin.
  • Hoveduddannelse - er speciallægeuddannelse til at blive praktiserende læge; speciallæge i almen medicin. Dette er en uddannelse af 4½ års varighed og ligger efter gennemført klinisk basisuddannelse og introduktionsuddannelse.

Hoveduddannelseslægen er hos os det første ½ år; fase1: Kommer derefter på returdage en gang om måneden i 2½ år, men arbejder primært på hospitals afdelinger. Derefter er lægen igen fast i lægecentret i ½ år; fase 2.
Eller lægen er i den sidste del af uddannelsen, som er 1 år det samme sted, fase 3.
 
Vi har i øjeblikket tilknyttet:

STINE SUHR STORGAARD

Stine er i fase 3, den sidste del af uddannelsen til speciallæge i almen medicin

SIMON JØNCK

Simon er hos os i sin kliniske basisuddannelse.

UFFE GADE

UFFE er hos os i fase 1, se beskrivelse nedenfor.

LILIA LAUSTRUP-MEINER

Lilia er i hospitalsdelen af sin uddannelse.